Synthese
Uitgeverij Synthese
De online catalogus van Synthese wordt steeds up-to-date gehouden. Op dit moment zijn alle 576 titels van het fonds te vinden op de website.

> Naar de fondslijst

Wilt u gemakkelijk op de hoogte blijven van de uitgaven van Synthese, dan kunt u via deze website gratis de nieuwste catalogus aanvragen.

> Gratis catalogusWat is astrologie?

Astrologie is een wetenschap, die uitgaat van een samenhang tussen dat wat op aarde gebeurt en de bewegingen van hemellichamen. Astrologie laat zien dat er een relatie is tussen op aarde en de bewegingen daarbuiten en dan in het bijzonder de menselijke bewegingen en de interactie tussen mensen.

De mens is een wereld in het klein (microkosmos), die wat samenstelling en geschiedenis betreft met de totaliteit, of de wereld in het groot (macrokosmos), nauwkeurig in harmonie is. En dit alles verloopt volgens bepaalde verifieerbare wetmatigheden. Astrologie laat zien dat het lot van de mens niet is onderworpen aan het toeval en ook dat het niet geïsoleerd staat in de wereld, maar dat het wordt bepaald volgens de onveranderde wetten van de loop der sterren. Van de geboorte tot de dood is het leven door duizend draden met het leven aan de hemel verbonden. 'Geboren wordend sterven wij en het einde hangt aan het begin', zei de grote Romeinse Astroloog-dichter Manilius. In deze gigantische analogie tussen hemel en aarde, die geen ruimte laat voor enig toeval en die maakt, dat alles met alles samenhangt, ligt de kracht en de bekoring van de astrologische wereldbeschouwing.

Voor de praktijk van het leven komt het er op aan de samenhang te begrijpen. M.a.w. men moet de bewegingen aan de hemel kunnen verstaan, het 'schrift van hemel' kunnen lezen en de openbaring die aan de sterrenhemel gegeven is, kunnen doorgronden. Een astroloog bezit de daartoe nodige en deskundige kennis. Hij kan niet alleen de mensen raden met het oog op allerlei gebeurtenissen, hij kan ook het juiste tijdstip bepalen voor een gewichtige handeling en tevens het karakter of de aanleg van de mens aflezen uit de "constellatie" van het moment van zijn geboorte. De laatste kunst noemt men wel die van de naïviteit, of ook: het stellen of trekken van een horoscoop, d.w.z. het bepalen van de plaats in de z.g. dierenriem. Met de dierenriem heeft de astrologie nl. in het bijzonder te maken. Maar nog belangrijker zijn de zon, de maan en de planeten, die elk in de dierenriem hun zgn. 'huis' hebben. Meer hierover vindt u o.a. in een van onze publicaties: Astrologie Basis Cursus van Greet Fransen.

Van oorsprong is de astrologie afkomstig uit Babylonië, waar eeuwenlang sterrenwichelaars een grote kennis van de loop der planeten bezaten en waar de theorie werd opgesteld van de analogie tussen het gebeuren in de hemel en op aarde. In de moderne wetenschap wordt deze theorie wel de Oudoosterse wereldbeschouwing genoemd.

Haar grootste bloei beleefde de astrologie in het tijdperk van het Hellenisme. Allerlei parallellen werden toen getrokken: zo werden de zeven metalen in verband gebracht met de zeven planeten. Ook de dagen van de week (die ook nog bij ons hun namen aan de sterren ontlenen) en de grote wereldperioden (Gouden , IJzeren Eeuw, enz.) werden in het systeem opgenomen.

In de Romeinse Keizertijd nam astrologie een zeer belangrijke plaats in. Werkelijk bij alles wat de keizers wilden ondernemen, werd de astrologische kalender geraadpleegd. Zelfs de dames aan de keizerlijke hoven maakten geen uitstapje zonder gebruik van astrologische kennis. Klopte de uitkomst niet met de theorie, dan had de astroloog zijn werk niet goed gedaan of hij had zich vergist.

Het Christendom was de astrologie vijandig gezind omdat men de invloed en afhankelijkheid van astologische kennis en inzichten verwierp vanuit de overtuiging dat deze duivels was en moest worden overwonnen door Christus. Toch heeft de astrologie uiteindelijk o.a. door zijn wetenschappelijke basis een plek kunnen veroveren in de christelijke wereld. De middeleeuwen zijn getuige van een geweldige astrologische renaissance onder invloed van de Mohammedaanse cultuur. En hoe sterk de Renaissance van astrologische gedachten vervuld was, kan iedereen nagaan aan Dürer's Melancolia. Met de opbloei van de moderne natuurwetenschap en de astronomie vond de astrologie haar einde. Maar men kan ook zeggen, dat de astrologie de moeder is geweest van de astronomie, zoals de alchemie van de chemie is. De eerste grote sterrenkundigen zijn dan ook als astrologen begonnen: Tycho Brahé en Kepler. Toch, hoezeer ook nog de Romantiek met de astrologie dweepte, haar methode kon geen stand houden voor de gewijzigde wereldbeschouwing: zij stond of viel immers met het Ptolemaeïsch wereldbeeld.

Door het groeiende verlangen van de huidige mens naar verdieping en spiritualiteit, is de belangstelling voor astrologie de laatste decennia enorm toegenomen en zijn er steeds meer mensen bereid de zeker niet eenvoudige materie van deze wetenschap te bestuderen. Niet iedereen is daartoe in staat of bereid maar ook het lezen van astrologische boeken kan veel inzicht geven in de interactie tussen levenprocessen op micro- en op macroniveau. Of het nu keuzes zijn die u zelf aangaan of waar uw kinderen, collega's of buurt- dan wel landgenoten, de astrologische wetenschap kan daarbij een inzichtelijke en daardoor behulpzame rol spelen.

Uitgeverij Synthese streeft er naar een zo breed mogelijk astrologie-fonds uit te geven van diverse richtingen en invalshoeken.