Synthese
Uitgeverij Synthese
Wilt u gemakkelijk op de hoogte blijven van de uitgaven van Synthese, dan kunt u via deze website gratis de nieuwste catalogus aanvragen.

> Gratis catalogusSynthese Salon

Uitgeverij Synthese organiseert één keer per maand op zondagmiddag de zogenaamde Synthese Salon op de uitgeverij in Den Haag. Auteurs en gasten praten over een thema, waarbij het publiek actief kan mee-filosoferen onder het genot van een uitgebreide 'high tea'.

Iedereen is welkom! Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich per e-mail of telefoon opgeven bij Uitgeverij Synthese.

De Synthese Salon is op zondagmiddag van 14.00-16.00 uur bij Uitgeverij Synthese aan de Toussaintkade 53 te Den Haag; de kosten zijn € 15,= per persoon inclusief high tea.


Programma


 • Over de symboliek van het goddelijk vrouwelijke — zondag 11 december
  Van Venus tot madonna, een verborgen geschiedenis of -zoals de lezing is aangekondigd- Over de symboliek van het goddelijk vrouwelijke is een speurtocht naar een verloren moederland, een vervlogen tijd waarin moeders en vrouwen nog respect genieten en in harmonie leven. Een land waar God de moeder alom gekend wordt en nog niet zoekgeraakt is zoals in de latere vaderculturen. Archeologie, kunst, mythen en hymnen worden onderzocht om dit verloren moederland opnieuw in kaart brengen. Men spreekt er de taal van beelden en symbolen. In het boek wordt de code van deze vergeten en verloren beeldtaal ontcijferd.
  Na de moederculturen breekt de tijd aan waarin vaderculturen de overhand krijgen. Het boek brengt die omslag en de oorzaken hiervan in kaart. Het beschrijft de overgang van moeder- naar vaderland. De symbolen die de mensen ooit met de moedermelk indronken, worden omgezet van een moeder- in een vadertaal. Van moeder wordt God vader; moeder zelf raakt meer en meer verborgen. In tal van vader-culturen mag zij niet meer zijn. En mét haar worden haar hemelse én aardse dochters geestelijk én fysiek gekrenkt, veracht, verkracht, verminkt en vermoord. In het vaderland is de wereld hard geworden en veruiterlijkt.
  Toch leven de symbolen van de verborgen moeder hier verhult en versluiert voort. In dit boek leer je ze weer kennen. Het herkennen van de symbolen van de verborgen moeder en haar dochters maken het in de vadercultuur verharde hart weer zacht en doen je de harde en veruiterlijkte cultuur en religie van de vaders relativeren en in historisch en symbolisch perspectief plaatsen en laten je eindelijk in jezelf thuis te komen. Thuis bij je eigen Vader én Moeder in jouw eigen diepste en goddelijke Zelf.
  Het boek Van Venus tot Madonna zal eind 2005, begin 2006 verschijnen.

  Dr. Annine van der Meer is godsdiensthistoricus en theoloog. Zij promoveerde in 1989 bij Professor Gilles Quispel. Als kenner van de gnosis was hij het die haar al in het begin van haar studietijd deed kennismaken met Sophia, de vrouw van God in de gnosis. Na haar promotie deed zij godsdienstvergelijkend onderzoek naar Sophia en het goddelijk vrouwelijke in het joden- en christendom en de islam. Vanuit deze periode ging zij terug in de tijd. Zij reisde en speurde om het spoor van de verborgen Moeder in beelden en symbolen terug te vinden. Annine van de Meer geeft regelmatig lezingen en cursussen en is verbonden aan diverse opleidingen.Het programma voor de eerste wintermaanden in 2006 wordt nader bekend gemaakt.